cslogo cslogo cslogo cslogo


English   Ελληνικά  


Αθήνα


Ψεκάστε Οικολογικό Φυτοφάρμακο. Αγρότης Καπνιστής Σε Προστατευτική  Royalty-free Φωτογραφίες και Εικόνες

Χημικές Αναλύσεις Φυτοφαρμάκων

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

 

Organophosphates
Acephate, Azinphos-ethyl, Azinphos-methyl, Cadusaphos, Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-methyl, Demeton-s-methyl sulfone, Diazinon, Dichlorvos , Dimethoate (0,02), Disulfoton, Ethion, Ethoprophos, Fenamiphos, Fenitrothion, Fenthion, Heptenophos, Malathion, Methamidophos, Methidathion, Monocrotophos, Parathion-ethyl, Parathion-methyl, Phosalone, Phosmet, Phospamidon, Pyrazophos, Pyrimiphos-methyl, Quinalphos, Triazophos, Trichlorfon

Organochlorides
Aldrin, a BHC, b BHC, d BHC, Dieldrin, Endosulfan a, Endosulfan b, Endosulfan sulfate, Endrin, Heptach epoxide endo, Heptach epoxide exo, Heptachlor, Lindane, 4,4- DDE, 4,4- DDD, 4,4- DDT

Pyrethroides & other pesticides – GCs


Acrinathrin, Bifenthrin, Bromopropylate, Captan, Chlorothalonil, Cyfluthrin, Cypermethrin, Deltamethrin, Dichlofluanid, Dicofol, Fenarimol, Fenpropathrin Fluvalinate, Folpet, Iprodione, Indoxacrb, L - Cyhalothrin, Nuarimol, Permethrin, Procymidone, Propargite, Quinoxyfen, Tetradifon, Vinclozolin

Nitrogen containing pesticides


Bitertanol, Cyproconazole, Cyprodinil, Fludioxonil, Hexaconazole, Metalaxyl, Myclobutanil, Penconazole, Tebuconazole, Triadimefon, Triadimenol
Strobilurines
Azoxystrobin, Krezoxim-methyl, Trifloxystrobin

 

Για καλύτερη προβολή επιλέξτε τον firefox

February 20, 2024, 10:08 pm
    cslogo Αρχική 

Υπηρεσίες 


    cslogo  Οινολογικές Αναλύσεις
    cslogo  Παρακολουθήσεις Οινοποιήσεων Οινοποιείων
     Χημικές Αναλύσεις cslogo
          Χημικές Αναλύσεις Αλλεργιογόνων
     cslogo  Χημικές Αναλύσεις Φυτοφαρμάκων
          Χημικές Αναλύσεις Βαρέων Μετάλλων
          Χημικές Αναλύσεις Τοξικών Ουσιών
          Χημικές Αναλύσεις Χρωστικών
          Ετικέτες (labeling)
     Βιοχημικές Αναλύσεις  cslogo
          Βιοχημικές Αναλύσεις-Περιγραφή
          Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί
          Προσδιορισμός Αμινοξέων
          Προσδιορισμός Βιταμινών
          Χημικές Μικοτοξινών
    cslogo  Μικροβιολογικές Αναλύσεις
    cslogo  Εδαφολογικές Αναλύσεις
    cslogo  Ποιοτικοί έλεγχοι – Υποστήριξη
    cslogo  Γνωματεύσεις
    cslogo  Νομική Υποστήριξη - Εφέσεις
    cslogo  Μελέτες
    cslogo  Έρευνες
    cslogo  Χαρτογραφήσεις περιοχών
    cslogo  Ερευνητικές Εργασίες

Δοκιμές 


     Αναλύσεις Τροφίμων cslogo
          Αλεύρων
          Γλυκών Κουταλιού
          Νερών
          Βαμβακόσπορου
          Τυριών
          Ελαιόλαδων & Λιπαρών Υλών
          Μελιών-Γύρης
          Γάλατος
          Ζωοτροφών
     Γεωργικές Αναλύσεις cslogo
          Αναλύσεις Φυλλοδιαγνωστικής
          Εδαφολογικές Αναλύσεις
     Περιβαλλοντικές Αναλύσεις cslogo
          Αποβλήτων
          Καύσιμων
     Αναλύσεις Υλικών cslogo
          Προιόντα ΞύλουΞενοπούλου 37 & Ηρώων Πολυτεχνείου 196 TK 41221 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ/Fax +302410550705